Więcej osiągniecie serdecznością i ujmującym podejściem niż surowością i ostrym upominaniem. św. Aniela Merici


Harmonogram pracy Szkoły
w roku szkolnym 2017/2018SIERPIEŃ 2017

DATAWYDARZENIEODPOWIEDZIALNI
21.08Konferencja dyrektorów szkół katolickich w CzęstochowieDyrektor szkoły
28-29.08Szkolenie w ramach projektu „Tutoring szkolny – Wychować człowieka mądrego”Dyrektor szkoły
30.08Awans zawodowy:
godz. 14.00 - rozmowa na nauczyciela kontraktowego
godz.16.00 - egzamin na nauczyciela mianowanego
Organ prowadzący
Dyrektor szkoły
31.08Rada pedagogiczna (godz. 9:30):Dyrektor szkoły
• wnioski nadzoru pedagogicznego 2016/2017
• organizacja roku szkolnego 2017/2018

WRZESIEŃ 2017

Na przełomie września i października wychowawcy organizują 1 dniowe wycieczki klasowe

DATAWYDARZENIEODPOWIEDZIALNI
Pierwsza pomoc przedmedyczna - szkolenie dla nauczycieli dotyczy nauczycieli, którzy nie odbyli szkolenia w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017)s. Maria Anna Gumuła
1.09Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnegoWychowawcy klas
Nauczyciele
4.09Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018:Dyrektor szkoły
• 9.15 - Rada pedagogiczna - plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018Dyrektor szkoły
• 10.15 - wspólna Eucharystia w Kościele Parafialnym p.w. Nawrócenia św. Pawła (klasy 1-7)
• po Mszy św. - rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 1 - 7 (przyszkolny teren rekreacyjny lub w kościele)Dyrektor szkoły
• część artystycznap. Ewa Łaskarzewska
• spotkanie z wychowawcami dla klas 1, 2 i 4Wychowawcy klas 1
12.09Zebranie organizacyjne dla rodziców:
• 16.00 - spotkanie nauczycieli uczących w jednym oddziale (kl. 1 - 3)Nauczyciele
• 16.30 - spotkanie z Wychowawcami klas 1 - 3 (spotkanie w klasach)Wychowawcy klas
• 16.30 - spotkanie nauczycieli uczących w jednym oddziale (kl. 4 - 7)Nauczyciele
• 17.15 - spotkanie w auli szkolnej rodziców uczniów klas 1 - 7Dyrektor szkoły
• 17.45 - spotkanie z Wychowawcami klas 4 - 7 (spotkanie w klasach)Wychowawcy klas
10-16.09Tydzień wychowania:
• akcje związane z tygodniemp. Małgorzata Król
p. Katarzyna Podkowa
p. Agnieszka Skraban
p. Mateusz Dąbrowski
• poruszenie tematyki związanej z wychowaniem na godzinach wychowawczych i innych przedmiotachWychowawcy klas
Nauczyciele
16.09Uroczystość Jubileuszu 100-lecia przybycia Urszulanek do Lublina
• 11.00 - wykład "100 lat Urszulanek w Lublinie" (katedra)s. Iwona Naglik
• 12.00 - Msza św. pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika w Archikatedrze Lubelskiej
• część oficjalna - przemówienia i część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej Szkoły (przyszkolny teren rekreacyjny)s. Halina Bobkowska
s. Irena Bobkowska
• Jubileuszowy Piknik Rodzinnys. Halina Bobkowska
s. M. Magdalena Masłoń
s. Kinga Sajkowska
s. Urszula Kupczyk
• Zabawa wielopokoleniowa kulturalno – integracyjnaPolskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
18.09Uroczystość św. Stanisława Kostki, Patrona Dzieci i Młodzieży – godz. 11.00 Msza święta z poświęceniem przyborów szkolnych (kościół parafialny)
24–30.09Wyjścia klas w ramach XIV Lubelskiego Festiwalu NaukiNauczyciele
26.09Konsultacje dla Rodziców uczniów klas 1 - 7 godz. 16.00 - 17.30Nauczyciele
29.09Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytaniap. Małgorzata Szponar
s. Kinga Sajkowska
p. Beata Król
p. Donata Garbala

PAŹDZIERNK 2017

DATAWYDARZENIEODPOWIEDZIALNI
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnychp. Małgorzata Szponar
6.10Godz. 9.00 Msza Święta szkolna (kościół pobrygidkowski)
13.10Dzień Edukacji Narodowej:
• Godz. 8.00 Eucharystia (kościół pobrygidkowski)SU - życzenia
• program artystycznyp. Monika Król
p. Anna Kara
• wyjście do kinaWychowawcy klas
Nauczyciele
16.10Apel okolicznościowy - Dzień Papieski (godz. 7.50)s. M. Magdalena Masłoń
17.10Rada PedagogicznaDyrektor szkoły
• 16.00 - spotkanie Wychowawców klasWychowawcy
• 16.30 - WDN "Tutoring szkolny"p. Zdzisław Hofman
• sprawy bieżące
20.10Święto Patronalne Szkoły:Wicedyrektor szkoły
• Do godz. 8.25 – zbiórka przed szkołą (sprawdzenie obecności), wspólne wyjście klasami do katedry
• Godz. 9.00 – Eucharystia ze ślubowaniem klas pierwszych (Archikatedra)
• życzenia (aula Caritas Lublin)SU
• program artystycznyp. Katarzyna Wrzos
s. Piotra Janic
• poczęstunekp. Olga Dolecka
p. Marta Muszyńska
p. Iwona Jagła-Izdebska
p. Joanna Frydrych-Staszczak
p. Andrzej Paździor
p. Michał Łuczak
23-29.10Tydzień misyjnys. Urszula Kupczyk
p. Beata Król
p. Klaudia Deryło
24.10Konsultacje dla Rodziców uczniów klas 1 - 7 godz. 16.00 - 17.30Nauczyciele
27.10Międzyszkolny konkurs „Z baśnią na koniec świata i jeszcze dalej” godz. 10.00p. Małgorzata Szponar
p. Beata Król
p. Olga Dolecka
27.10Pasowanie na „świetliczaka”Nauczyciele świetlicy kl. 1 - 3
31.10Apel okolicznościowy – Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny (godz. 7.50)p. Małgorzata Król
p. Mateusz Dąbrowski

LISTOPAD 2017

DATAWYDARZENIEODPOWIEDZIALNI
1.11Uroczystość Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć
2.11Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - dyżur opiekuńczy
3.11Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (odpracowany 16.09. podczas pikniku rodzinnego)- dyżur opiekuńczy
7.11Godz. 16.30 Rada Pedagogiczna szkoleniowa - "Postępowanie w przypadku cukrzycy"Nauczyciele
10.11Apel okolicznościowy - Dzień Niepodległości (godz. 10.50)p. Jan Wierzbicki
11.11Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć
16-18.11XXVIII Forum Nauczycieli Szkół Katolickich w CzęstochowieDyrektor szkoły
Nauczyciele
20.11Rozpoczęcie akcji "Szlachetna Paczka"p. Agnieszka Bereza
p. Beata Król
p. Anna Surmacz
s. Kinga Sajkowska
21.11Półwywiadówka:Dyrektor szkoły
• 16.30 spotkanie z Wychowawcami klas 1 - 3Wychowawcy klas
• indywidualne spotkania z Nauczycielami klas 4 - 7 (ciąg dalszy po spotkaniu ogólnym)Nauczyciele
• 17.15 spotkanie ogólne dla Rodziców uczniów klas 1 - 7 (w auli) na temat "Znaczenie grupy rówieśniczej w kształtowaniu odsobowości dzieci i młodzieży"Pedagog/Psycholog
• spotkanie z Wychowawcami klas 4 - 7Wychowawcy klas
• indywidualne spotkania z Nauczycielami klas 1 - 7Nauczyciele
30.11Zabawa andrzejkowaWychowawcy klas
Nauczyciele

GRUDZIEŃ 2017

DATAWYDARZENIEODPOWIEDZIALNI
1.12Godz. 8.00 Msza Święta szkolna (kościół pobrygidkowski)
4.12Apel adwentowy (godz. 7.50)p. Marta Muszyńska
6.12Św. Mikołaj w szkolep. Agnieszka Bereza
p. Ewa Łaskarzewska
p. Anna Surmacz
p. Katarzyna Dłubacz
10.12Adwentowy czas skupienia dla Nauczycieli i Rodziców (godz. 16.00) - zapewniamy opiekę nad dziećmis. Halina Bobkowska
Opieka:
s. Piotra Janic
s. Maria Anna Gumuła
p. Marta Muszyńska
p. Urszula Czarska
11-15.12Kiermasz świąteczny na potrzeby szkoły (organizacja i przebieg)p. Agnieszka Bereza
p. Beata Król
p. Anna Surmacz
p. Joanna Frydrych- Staszczak
p. Justyna Fimiarz
s. Kinga Sajkowska
12.12Rada pedagogiczna:Dyrektor szkoły
• 16.00 - spotkanie Wychowawców klasWychowawcy
• 16.30 - WDN "Myśl pedagogiczna św. Anieli Merici"s. Weronika Dryl
• sprawy bieżące
21.12Wigilia Nauczycieli i Pracowników szkoły (godz. 16.45)Wicedyrektor szkoły
22.12Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia:
• 8.00 - Wigilie w klasach (1-3 lekcja)Wychowawcy klas
• 10.30 - jasełkap. Katarzyna Podkowa
p. Donata Garbala
• życzenia świąteczneSU - życzenia
23.12–1.01Zimowa przerwa świąteczna
W razie potrzeby indywidualne konsultacje dla Rodziców – termin do ustalenia z nauczycielemNauczyciele

STYCZEŃ 2018

DATAWYDARZENIEODPOWIEDZIALNI
5.01Godz. 8.00 Msza Święta szkolna (kościół pobrygidkowski) i kolęda w szkole - błogosławieństwo klass. Monika Orzechowska
s. Kinga Sajkowska
Wychowawcy klas i Nauczyciele
14.01Wspólne kolędowanie Rodziców, Nauczycieli i Uczniów (godz. 15.00 Eucharystia w kościele pobrygidkowskim):Wicedyrektor szkoły
• Jasełka dla rodziców / śpiewanie kolęd dla dziecip. Katarzyna Podkowa
p. Donata Garbala
/s. Irena Bobkowska
• wspólne śpiewanie kolędp. Anna Kapica
s. Irena Bobkowska
• przygotowanie sal i poczęstunekp. Monika Król
p. Marta Muszyńska
p. Agnieszka Skraban
p. Iwona Jagła-Izdebska
p. Albert Król
p. Andrzej Paździor
• „dyżury” (organizacja)s. M. Magdalena Masłoń
16.01Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas 1 - 3 (godz. 16.30)Dyrektor szkoły
Nauczyciele
17.01Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas 4 - 7 (godz. 16.00)Dyrektor szkoły
Nauczyciele
23.01Wywiadówka semestralna:
dla Rodziców uczniów kl. 1 - 3 godz. 16.30Wychowawcy klas
Nauczyciele
dla Rodziców uczniów kl. 4 - 7 godz. 17.15Wychowawcy klas
Nauczyciele
23.01Bal karnawałowy – organizacja dekoracjip. Katarzyna Dłubacz
p. Jan Wierzbicki
24.01Bal karnawałowy klasy 1 – 3 (1-3 lekcja) – temat do ustaleniaWychowawcy klas i Nauczyciele
25.01Bal karnawałowy klasy 4 – 7 (4-6 lekcja) – temat do ustaleniaWychowawcy klas i Nauczyciele
26.01Apel - Św. Aniela Merici (godz. 10.50)p. Sylwia Radomska
Obóz narciarskis. Estera Grzegorek
29.01–11.02Ferie zimowe

LUTY 2018

DATAWYDARZENIEODPOWIEDZIALNI
14.02Środa Popielcowa - godz. 8.00 Msza Święta szkolna (kościół pobrygidkowski)
14-16.02Szkolne rekolekcje wielkopostnes. Urszula Kupczyk
20.02Rada pedagogiczna:Dyrektor szkoły
• 16.00 - spotkanie zespołów nauczycieli uczących w jednym oddzialeNauczyciele
• 16.30 - WDN "Wykorzystanie aplikacji multimedialnych w pracy nauczycielskiej"p. Jan Wierzbicki
• sprawy bieżące
23-26.02Konferencja dyrektorów szkół urszulańskich (Warszawa)Dyrektor szkoły
W razie potrzeby indywidualne konsultacje dla Rodziców - termin do ustalenia z nauczycielemNauczyciele

MARZEC 2018

DATAWYDARZENIEODPOWIEDZIALNI
2.03Godz. 9.00 Msza Święta szkolna (kościół pobrygidkowski)
16.03Dzień Dyrektorski - Imieniny Siostry Przełozonej i Siostry Dyrektor:Wicedyrektor szkoły
• Godz. 8.00 Eucharystia (kościół pobrygidkowski)SU - życzenia
• program artystycznyp. Piotra Janic
p. Katarzyna Wrzos
• poczęstunek w klasachWychowawcy klas
Nauczyciele
• wyjście do kina
16-18.03Rekolekcje dla nauczycieli - prowadzi ks. Grzegorz GłąbDyrektor szkoły
21.03Apel okolicznościowy (godz. 10.50) - Dzień Wiosny (dzień bez mundurka)p. Katarzyna Matuszyk
19-23.03Kiermasz świąteczny na potrzeby szkoły (organizacja i przebieg)Samorząd Uczniowski
p. Anna Kara
p. Olga Dolecka
p. Sylwia Radomska
p. Donata Garbala
27.03Konsultacje dla Rodziców uczniów klas 1 - 7 godz. 16.30 - 17.30Nauczyciele
28.03Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych:
• 10.50 - program artystycznys. Irena Bobkowska
s. Monika Orzechowska
• życzenia świąteczneSU
29.03-3.04Wiosenna przerwa świąteczna

KWIECIEŃ 2018

DATAWYDARZENIEODPOWIEDZIALNI
6.04Godz. 9.00 Msza Święta szkolna (kościół pobrygidkowski)
10.04Konferencja dyrektorów szkół katolickich w CzęstochowieDyrektor szkoły
20.04Międzynarodowy Dzień Ziemip. Marta Muszyńska
p. Monika Król
p. Iwona Jagła-Izdebska
24.04Półwywiadówka:Dyrektor szkoły
• 16.30 spotkanie z Wychowawcami klas 1 - 3Wychowawcy klas
• indywidualne spotkania z Nauczycielami klas 4 - 7 (ciąg dalszy po spotkaniu ogólnym)Nauczyciele
• 17.15 spotkanie ogólne dla Rodziców uczniów klas 1 - 7 (w auli) na temat: "Rola rodziców w profilaktyce zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży" - spotkanie poprowadzi dr Ireneusz Siudem.Pedagog/Psycholog
• spotkanie z Wychowawcami klas 4 - 7Wychowawcy klas
• indywidualne spotkania z Nauczycielami klas 1 - 7Nauczyciele
27.04Apel okolicznościowy - Rocznica Konstytucji 3-Maja (godz. 10.50)p. Mateusz Dąbrowski
p. Małgorzata Król
30.04Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - dyżur opiekuńczy (odpracowany 14.01 podczas kolędowania)

MAJ 2018

DATAWYDARZENIEODPOWIEDZIALNI
1.05Święto Pracy – dzień wolny od zajęć
2,4.05Dni wolne od zajęć dydaktycznych - dyżur opiekuńczy
3.05Święto Konstytucji 3-Maja – dzień wolny od zajęć
8-15.05XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotekp. Małgorzata Szponar
p. Beata Król
p. Joanna Frydrych-Staszczak
p. Ewa Łaskarzewska
13.05Godz. 10.00 Pierwsza Komunia Święta klas trzecich (kościół parafialny)s. Urszula Kupczyk
s. Piotra Janic
p. Katarzyna Wrzos
15.05Godz. 8.00 Msza św. szkolna w "białym tygodniu" klas trzecich (kościół parafialny)s. Urszula Kupczyk
15.05Rada pedagogiczna:Dyrektor szkoły
• 16.00 - spotkanie zespołów nauczycieli uczących w jednym oddzialeNauczyciele
• 16.30 - WDN "Pozytywna dyscyplina w klasie"p. Agnieszka Semeniuk
• sprawy bieżące
20.05Godz. 10.00 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej klas czwartych (kościół parafialny)s. Urszula Kupczyk
21 - 25.05Tydzień wycieczek klasowych (dowolna liczba dni w tygodniu)Wychowawcy klas
26.05Dzień Rodziny
(Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca)
p. Katarzyna Dłubacz
p. Katarzyna Matuszyk
p. Klaudia Deryło
p. Anna Kara
p. Justyna Fimiarz
p. Justyna Gieroba
p. Andrzej Paździor
s. Monika Orzechowska
s. Maria Anna Gumuła
29.05Konsultacje dla Rodziców uczniów klas 1 - 7 16.00 - 17.30Nauczyciele
31.05Uroczystość Bożego Ciała - dzień wolny od zajęć

CZERWIEC 2018

DATAWYDARZENIEODPOWIEDZIALNI
1.06Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (odpracowany 26.05 podczas Dnia Wdzięczności) - dyżur opiekuńczy
3-10.06XVI Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytaniap. Małgorzata Szponar
s. Kinga Sajkowska
p. Beata Król
p. Sylwia Radomska
5.06Godz. 16.30 Spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019Dyrektor szkoły
Kierownik świetlicy
Wychowawcy klas I
9.06Szkolna Noc Bibliotekp. Małgorzata Szponar
p. Donata Garbala
p. Anna Surmacz
s. Irena Bobkowska
s. Piotra Janic
p. Olga Dolecka
12.06Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas 1 - 3 (godz. 16.30)Dyrektor szkoły
Nauczyciele
13.06Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas 4 - 7 (godz. 16.00)Dyrektor szkoły
Nauczyciele
19.06Dzień z WychowawcąWychowawcy klas
20.06Dzień Sportup. Albert Król
p. Michał Łuczak
p. Justyna Gieroba
s. Kinga Sajkowska
21.06Dzień Angielsko - Hiszpańskip. Klaudia Deryło
p. Agnieszka Skraban
p. Urszula Czarska
p. Katarzyna Dłubacz
p. Jan Wierzbicki
22.06Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018
• godz. 10.15 wspólna Eucharystia w kościele parafialnym p.w. Nawrócenia św. Pawła
• zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 1 - 7 (przyszkolny teren rekreacyjny)Dyrektor szkoły
• część artystycznap. Ewa Łaskarzewska
• spotkanie z Wychowawcami w klasach dla klas 1-7 Wychowawcy klas
22.06Rada pedagogiczna plenarna (ok. godz. 12.30)Dyrektor szkoły