Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie

Zawsze i we wszystkim działajcie po zasięgnięciu dobrej rady i z dojrzałością sądu. św. Aniela Merici


Plan lekcjiPlan lekcji na rok szkolny 2017/2018
Plan kół zainteresowań dla klas I - III w roku szkolnym 2017/2018


Plan kół zainteresowań dla klas IV - VII w roku szkolnym 2017/2018


Plan zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki
dla uczniów klas IV-VII znajduje się w planie lekcji dla poszczególnych klas.