Proszę, abyście poważali wasze dzieci i mieli je wyryte w myśli i w sercu, każde z osobna. św. Aniela Merici


Rekrutacja
Regulamin rekrutacji

/ pobierz pdf /

Harmonogram rekrutacji:

 • »od 23.10.2017 r. do 28.02.2018 r. - złożenie "Karty zgłoszenia" w sekretariacie szkoły,

 • »od 04.12.2017 r. - ustalenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej w sekretariacie szkoły (osobiście lub telefonicznie),

 • »od 12.02.2018 r. do 23.03.2018 r. - rozmowa kwalifikacyjna z dzieckiem i jego rodzicami / prawnymi opiekunami (zgodnie z ustalonymi terminami),

 • »30.03.2018 r. - ogłoszenie listy dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019,

 • »od 09.04.2018 r. do 27.04.2018 r. - złożenie wymaganej dokumentacji w sekretariacie szkoły:
  - podanie o przyjęcie dziecka do szkoły,
  - informacja o gotowości szkolnej dziecka,
  - bilans sześciolatka,
  - skrócony akt urodzenia,
  - 2 zdjęcia legitymacyjne,
  (brak złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie traktowany jest jako rezygnacja z woli uczęszczania dziecka do naszej szkoły),

 • »05.06.2018 r. godz. 16.30 - zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.

Nabór uzupełniający do klas I - VI


Nabór uzupełniający uczniów do klas I - VII odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.Dokumenty do pobrania:

 • »Karta zgłoszenia ucznia do szkoły
 • / pobierz pdf /