Dobiegł końca projekt, oparty na arteterapii i integracji sensorycznej, przeznaczony dla uczniów koła plastycznego klas I-szych pt. „Sztuka, którą można dotknąć i poczuć”. Realizowany był on od września 2021 r. Głównym celem tej innowacji było uczestnictwo     w zajęciach plastycznych poprzez eksperymentowanie różnymi materiałami plastycznymi. Każdy uczeń mógł doświadczyć swoimi zmysłami czym jest sztuka, poprzez oglądanie, dotykanie, manipulowanie czy malowanie. Wszystko po to, aby uzewnętrznić swoje myśli, dążenia i emocje.

Zajęcia były tak prowadzone, aby uczniowie mogli poznać, poprzez tworzenie prac, różne dziedziny sztuk plastycznych jak również ciekawe środki wyrazu artystycznego. Nauka przez aktywność twórczą i integracja poprzez wzajemną pomoc w tworzeniu i sprzątaniu
po pracy. Jak to bywa w eksperymentowaniu plastycznym, nie zabrakło radości
i kolorowych plam na koszulkach. Jednak najwyższą wartością terapeutyczną tych zajęć
był sam proces twórczy. Przy muzyce powstawały prace, które obecnie możemy oglądać
w korytarzu, przy szkolnej portierni (część z nich, bo reszta się nie zmieściła). Prace były też wysyłane na konkursy plastyczne i prezentowane w Międzynarodowym projekcie Edukacyjnym – Kreatywne Prace Plastyczne. W II semestrze uczniowie tworzyli m. in. ruchome prace z farb, , odbijali wzory o różnej fakturze, łączyli w jednej pracy różne kartony i gazety, jak również mieli okazję poznać najsłynniejsze dzieła artystów. Chętnie
i aktywnie uczestniczyli w wykonywaniu zadań, wzbogacili własny warsztat plastyczny.
Było kolorowo, kreatywnie i ciekawie!

Mamy nadzieję, że czas spędzony na kole plastycznym pozwolił uczniom klas I-szych znaleźć zarówno zadowolenie, jak i spełnienie. Autorem i realizatorem programu był nauczyciel plastyki – p. Joanna Frydrych-Staszczak