PAH, czyli Polska Akcja Humanitarna zachęca wszystkich do włączenia się w akcję
pogłębienia wiedzy na temat wody oraz szerzenia świadomości o tym, że:

– dostęp do czystej wody to prawo człowieka,
– na świecie 785 milionów ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej,
– jesteśmy za to współodpowiedzialni,
– oszczędzanie wody to za mało.

Zachęcamy uczniów do edukacji:
https://www.youtube.com/watch?v=_yxt_rK0tOc
https://www.pah.org.pl/app/uploads/2021/03/Woda-jako-globalne-wyzwanie.pdf
https://kampania17celow.pl/cel-6-czysta-woda-i-warunki-sanitarne/

Uczniów kas I-III zapraszamy do udziału w konkursie na rymowankę dotyczącą
oszczędzania wody. (szczegółowe informacje u wychowawców klas).
Uczniów klas 4-8 zachęcamy do udziału w ”Szkolnym quizie o wodzie” (31.03.2023r.)
Chętni uczniowie zgłaszają chęć udziału w quizie do p. Marty Muszyńskiej (można również
zgłaszać się poprzez e-dziennik) do dnia 27 marca.

Nie bądź obojętny, zaangażuj się!