17 grudnia 2018 roku w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs 25 na piątkę z plusem! organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie z okazji 25. lecia WFOŚiGW. Celem konkursu było podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych postaw i zachowań w obszarze ochrony środowiska i przyrody, jak i uświadamianie zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego. Zadaniem konkursowym było nakręcenie filmu ukazującego w sposób kreatywny wszelkie działania podejmowane w danej szkole na rzecz ochrony środowiska.
25 nagrodzonych szkół odebrało dziś nagrody z rąk Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Pana Pawła Gilowskiego, Prezesa Zarządu WFOŚiGW. Nasza szkoła – laureat konkursu – otrzymała czek na 35 tys. zł na wyposażenie pracowni biologicznej. Brawa dla uczniów klasy 8b, którzy reprezentowali szkołę w tym konkursie oraz dla p. Iwony Jagły-Izdebskiej, bez której pełnego zaangażowania nie byłoby mowy o zwycięstwie.