W tym roku klasa 3a wybrała się w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki na dwie uczelnie.

„Paweł i Gaweł w jednym stali domu – jakie są prawa i obowiązki osób tworzących wspólnotę” to temat spotkania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uczniowie z zaangażowaniem tworzyli własne prawa i obowiązki, mogące ułatwić wspólne życie członkom wspólnoty.

Podczas zajęć na Uniwersytecie Przyrodniczym „ABC mikrobiologii dla dzieci” uczniowie poznali fascynujący świat bakterii.