Światowy Dzień Ubogich to inicjatywa, którą Papież Franciszek ogłosił w 2016 r. podczas trwającego Roku Miłosierdzia, ponieważ każdy z nas jest powołany, aby nieść miłosierdzie. Od tego czasu każdego roku obchodzimy go w niedzielę poprzedzającą Uroczystość Chrystusa Króla.
Obchody Światowego Dnia Ubogich mają na celu pomoc osobom w kryzysie bezdomności,
a także uwrażliwienie i zachętę do codziennego niesienia pomocy ubogim.

Zapraszamy do krótkiego podsumowania tego dnia – mamy nadzieję, że owocnego
w modlitwie i czynie.
https://view.genial.ly/618d40fda6f5560ded78e608/interactive-content-v-swiatowy-dzien-ubogich