Wspominaliśmy św. Urszulę z okazji Patronalnego Dnia Szkoły. Uczniowie klas trzecich na lekcji religii wykonali konkursową pracę plastyczną ukazującą św. Urszulę podczas podróży do Rzymu. Najpiękniejsze prace zostały zauważone i nagrodzone. Zdjęcie uwidacznia zwycięzców. Gratulujemy.