W tym roku przypada osiemdziesiąta rocznica śmierci Józefa Czechowicza. 9 września 1939 roku o godzinie 9.30 miał miejsce jeden z tragicznych momentów w historii Lublina. Wtedy właśnie rozpoczęło się bombardowanie miasta przez Niemców, w wyniku którego zginęło około 1000 osób. Był wśród nich również Józef Czechowicz. By uczcić pamięć wybitnego poety, Teatr NN –  Dom Słów zorganizował wyjątkowy happening. Pod pomnikiem Józefa Czechowicza przy Placu Litewskim odbyło się czytanie wierszy autora utworu „Na wsi”. Wśród lektorów znaleźli się uczniowie naszej szkoły – Maria Wilczewska, Franciszek Kwiatkowski z klasy 8 a oraz Maria Kuryłowicz i Mateusz Lisowski z klasy 7 b. Towarzyszył im p. Mateusz Dąbrowski. W podziękowaniu każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy akcydens wykonany w Izbie Drukarstwa.