bty

Tydzień Misyjny był okazją do tego, żeby podjąć refleksję na temat misyjnej natury Kościoła. Na porannych apelach słuchaliśmy słów Papieża Franciszka, który przypomina, że każdy z nas jest misjonarzem, a to znaczy, że każdy z nas powinien głosić innym Dobrą Nowinę o miłości Boga. Rozważaliśmy logo i hasło tegorocznego Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Oglądając krótkie filmiki odwiedzaliśmy kraje misyjne, aby zobaczyć jak trudne jest życie dzieci, które od wczesnej młodości muszą pracować, aby zdobyć pożywienie lub jak trudno dostępna jest dla nich podstawowa edukacja. Spotkanie z ich światem zmobilizowało nas do codziennej modlitwy za naszych braci i siostry żyjących w krajach misyjnych oraz za misjonarzy, którzy tam pracują. Szczególnie modliliśmy się za te ludy świata, do których jeszcze nikt nie dotarł z Ewangelią, aby Pan posłał tam misjonarzy i każdy mógł poznać Boga oraz Jego miłość. Na zakończenie Tygodnia Misyjnego uczniowie przygotowali modlitwę różańcową w językach obcych. Pojawiły się następujące języki: łacina, hebrajski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański, chorwacki i japoński.