Tegoroczny Adwentowy Dzień Skupienia dla rodziców i nauczycieli przeżywaliśmy w nieco inny sposób. Treści były skoncentrowane na myśli wychowawczej św. Anieli Merici. Można pomyśleć dlaczego tak, skoro Adwent to przygotowanie do Bożego Narodzenia? Jednak te osoby, które były dzisiaj z nami, miały okazję usłyszeć, że Aniela w swoim życiu nic innego nie robiła, jak tylko przygotowywała siebie i innych przez świadome, odpowiedzialne życie, którego źródłem, treścią i owocem jest miłość, do spotkania z Chrystusem. Spotkanie poprowadziły dwie osoby: s. dr Weronika Dryl i p. dr hab. Beata Parysiewicz. Po wykładach był czas na osobistą modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Zwieńczeniem dnia była (wspólna z dziećmi) Eucharystia, której przewodniczył ks. dr Grzegorz Głąb. Wszystkim życzymy owocnego Adwentu.