Dzieci z koła misyjnego z s. Urszulą Kupczyk odwiedziły dzisiaj przedszkolaków, którzy dzielą z nami urszulański budynek. Wspólna modlitwa, zabawa i inscenizacje misyjne w dwóch grupach wiekowych wywołały wśród wszystkim wiele zaciekawienia, radości i przeżyć. Niech pozostaną one w sercach małych dzieci, a my cieszymy się, że głosiliśmy Jezusa Chrystusa idąc z Ewangelią do naszych sąsiadów.

Zapraszamy do naszej internetowej galerii.