Wiersze, poematy, sonety, limeryki… Moglibyśmy wymieniać i wymieniać. Te pojęcia łączy jedno – przynależność do poezji. Niektórym to hasło spędza sen z powiek, natomiast są i entuzjaści „lirycznych uniesień”. Członkowie koła polonistycznego wraz z p. Mateuszem Dąbrowskim wzięli dzisiaj udział w nietypowej, lecz pięknej akcji. Podaruj wiersz jest projektem, który ma na celu propagować poezję wśród nas – zwykłych ludzi. Na specjalnie oznaczonej papeterii przepisywano jeden wiersz, by potem wręczyć go bliskiej osobie. Podarowanie wiersza może być gestem przyjaźni lub wdzięczności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję. Jest to też intymny akt poświęcenia innym swojego czasu, swojej wrażliwości i obecności, której formą jest odręczne przepisanie wiersza i ofiarowanie. Akcję Podaruj wiersz organizuje Fundacja im. Zbigniewa Herberta w porozumieniu z Biblioteką Narodowa i Polskim Radiem.