Ponownie włączamy się w tym roku w akcję społeczno – edukacyjną Żonkile” 2022.
19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.

Dlaczego żonkile? Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Tegoroczna akcja odbywa się w czasie, gdy w naszej części kontynentu znów giną ludzie – gdy ponownie mordowani są mężczyźni, kobiety i dzieci.

Dlatego udział w kampanii odbywającej się pod hasłem miłości jest także formą manifestacji naszego sprzeciwu przeciwko wojnie, przeciwko wszelkiej agresji.
W naszej szkole odbędzie się cykl zajęć poświęconych tej tematyce, które poprowadzą nauczyciele historii oraz Pani Małgorzata Szponar.

Więcej informacji o samej akcji  oraz programie obchodów pod linkiem: https://polin.pl/pl/akcja-zonkile-2022-program-obchodow