Podczas zajęć świetlicowych uczniowie klasy 1a utrwalali znajomość alfabetu jednocześnie doskonaląc swoje umiejętności manualne i rozwijając wyobraźnię. Zadaniem było wykonanie wybranej litery alfabetu w formie plastycznej, tak aby działała na zmysły. Obowiązywała pełna dowolność w wyborze formy wykonania prac. W ruch poszły: guziki, barwiony ryż, filc, pompony oraz wiele innych materiałów. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością. Najciekawsze prace zostaną zgłoszone do konkursu „Alfabet sensoryczny”.