Prace Szymona (8a), Mikołaja i Leona (8b) zostały wyróżnione w XVII Wojewódzkim Konkursie „Animowana Chemia” organizowanym przez Państwowe Szkoły Budownictwa
i Geodezji w Lublinie pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Dziekana Wydziału Chemii UMCS oraz Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Zadaniem konkursowym było przygotowanie 10-minutowej prezentacji obejmującej wybrane zagadnienia z podstawy programowej z chemii.
Gratulujemy naszym uczniom sukcesu!

Opiekunem merytorycznym uczniów była p. I. Jagła-Izdebska.