29 maja 2021 w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie odbył się III etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej dla szkół podstawowych. Naszą szkołę w tym konkursie reprezentował Antek Oniszczuk, uczeń klasy 8a. Zadanie nie było łatwe, ponieważ zakres materiału obowiązujący na ostatnim etapie konkursu obejmował nie tylko treści podstawy programowej ze szkoły podstawowej, ale też wybrane zagadnienia podstawy programowej kształcenia ogólnego z chemii dla szkół ponadpodstawowych (zakres rozszerzony). Niezależnie od wyniku konkursu, już jesteśmy dumni z Antka, że dzięki swojej pracy, wytrwałości i zaangażowaniu dotarł aż do finału! Trzymamy kciuki i czekamy na wyniki.