Dnia 29 listopada 2013 r. w naszej szkole odbył się apel przygotowujący nas na czas Adwentu. Uczniowie z klasy 6a pod kierunkiem p. Marty Muszyńskiej wprowadzili nas w atmosferę oczekiwania na Boże Narodzenie, omówili symbole związane z Adwentem i przypomnieli, jak należy wykorzystać czas Adwentu, by dobrze przygotować się na przyjście Pana.
Naśladując papieża Franciszka – naszym głównym hasłem tegorocznego Adwentu będzie: „uBoga droga”.
Nie wystarczy podziwiać papieża Franciszka, który troszczy się o ubogich. My też mamy dzielić się z innymi, z potrzebującymi. My również mamy pamiętać o ubogich. To nie jest łatwe zada nie, jednak wierzymy, czas adwentowy pomoże nam poszerzać nasze serca.