W adwentowym czuwaniu, gdy przycichł świat cały… tymi słowami uczniowie z klasy
1b rozpoczęli apel adwentowy.

Przypomnieli, że rok liturgiczny rozpoczyna się właśnie od Adwentu, który wprowadza nas w czas trojakiego oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa, na powtórne przyjście Jezusa
na ziemię oraz do przyjęcia Pana Jezusa w sakramencie pokuty i Eucharystii. Podkreślili,
że Adwent, który przeżywamy w Kościele, czyli czterotygodniowy okres przygotowania
do Bożego Narodzenia jest również znakiem innego ‘Adwentu”, takiego, który nigdy się nie kończy, „Adwentu”, w którym trwają i którym żyją nasze serca. Dziękujemy uczniom
z klasy 1b za piękne wprowadzenie  w czas oczekiwania i powtarzając słowa piosenki
na zakończenie zachęcamy „A więc dzisiaj ruszaj w drogę, pełen wiary plecak miej,
tak jak Józef i Maryja ufaj, ufaj, ufaj”.