Dnia 12 stycznia 2017 r. o godzinie 10.50 cała społeczność szkolna zgromadziła się dzisiaj w auli w celu obejrzenia przedstawienia, które poświęcone było życiu i działalności św. Anieli Merici, która w XVI wieku założyła Towarzystwo św. Urszuli i tym dała początek działalności zgromadzeń urszulańskich. Na wstępie zostały złożone wszystkim Siostrom życzenia od uczniów i przedstawicieli grona pedagogicznego. Apel został przygotowany przez dzieci z klasy 1b pod opieką s. Christofory Kubas i p. Agnieszki Skraban. Widzowie mieli okazję pochylić się nad życiem św. Anieli, która swą postawą dawała najlepsze wzorce. Po przedstawieniu głos zabrała Siostra Przełożona Halina Bobkowska, dziękując w imieniu wszystkich za życzenia Sióstr oraz młodym aktorom za wspaniały występ.