Święta Aniela Merici zapisała się na kartach historii jako założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek. Dzisiaj, wraz z całą społecznością szkolną, Siostry obchodziły swe święto patronalne. W związku z tym uczniowie klasy 6b pod opieką s. Katarzyny Słowik i s. Marii Anny Gumuły przygotowali przedstawienie nawiązujące do życia św. Anieli, do którego scenariusz napisał p. Adam Fitas – tata Mikołaja z klasy 6b.
Kanwą przedstawienia były przełomowe etapy z historii jej życia. Pierwszy – wzrastanie w atmosferze wiary w domu rodzinnym we włoskim Desenzano i zachwyt biografią św. Urszuli Męczenniczki. Drugi – młodość, którą wbrew swoim rówieśniczkom oddającym się rozrywkom, przeżyła zakochana w Bogu i spiesząca z pomocą człowiekowi. Kluczowym wydarzeniem była wizja nieba i polecenie założenia zgromadzenia kobiet oddanych Bogu bez reszty. Sceny biograficzne z XVI wieku były przeplatane scenami usytuowanymi we współczesnej szkole, w której uczniowie uczyli się na lekcji o świętych i właśnie to było okazją do zapoznania się z życiorysem św. Anieli.
Ciekawym wydawał się fakt, że scena znalazła się w samym centrum auli, co umożliwiło widzom lepszą widoczność.
Życzenia członkiniom wspólnoty złożyli przedstawiciele uczniów i pracowników szkoły. Aniela Merici stworzyła dobro w postaci misji urszulańskiej, które współcześnie krzewione jest dzięki Siostrom. Niech to dzieło trwa, tego życzymy całemu Zgromadzeniu.