Dnia 11 styczna 2017 r. w kościele Matki Bożej Różańcowej spotkały się wszystkie dzieci, które w tym roku podjęły kolędę misyjną w Archidiecezji Lubelskiej. Razem z ks. Arcybiskupem Stanisławem Budzikiem, kapłanami, katechetami i opiekunami dziękowały Panu Bogu za łaskę wybrania i posłania do głoszenia Dobrej Nowiny o narodzeniu Jezusa. Grupa dzieci z naszej szkoły wystawiła bajkę misyjną o ptasiej przyjaźni. Po wspólnej zabawie i uroczystej Eucharystii był czas na słowa podziękowania, wręczenie dyplomów przez sekretarza Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie panią Annę Sobiech, wspólne zdjęcie i słodki poczęstunek.