W dniu dzisiejszym w naszej szkole rozpoczęły się diagnozy logopedyczne oraz badania słuchu uczniów klas pierwszych prowadzone przez logopedę – Panią Katarzynę Opokę. Spotkania indywidualne z uczniami potrwają dwa dni. Pani logopeda sprawdzi poprawność mowy w aspekcie fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym natomiast badanie audiometryczne posłuży ocenie progu słyszenia naszych uczniów. Rodzice zostaną poinformowani o wynikach badań, będą mieli także możliwość konsultacji indywidualnych. Diagnozy są wynikiem kolejnego roku owocnej współpracy naszej szkoły z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 im. Jerzego Ciesielskiego w Lublinie.