Uczniowie klasy 6b, w ramach XV Lubelskiego Festiwalu Nauki, wzięli udział w projekcie dotyczącym oceny utrzymywania układu równowagi. Projekt obejmował krótką prezentację na temat czynników wpływających na stabilność człowieka w postawie stojącej oraz metod badania jakości układu utrzymywania równowagi. Uczniowie mieli okazję zmierzyć wychowania w pozycji stojącej oraz sprawdzić jakość swojego układu równowagi na profesjonalnej platformie stabilograficznej.