W piątek 6 listopada odbyło się ostatnie przed nauczaniem zdalnym spotkanie koła teatralnego Bajka.
W planie była próba castingowa do ról w spektaklu, jednak plany te zmieniono.
Skorzystano z możliwości realizacji zajęć na większej sali i dzięki temu działań ruchowych. Wykorzystano też znajdujące się na sali lustra do ćwiczenia mimiki.
Zamiast przesłuchań miało miejsce dużo ruchu i ćwiczeń na tak zwanej „klatce stop”. Dzieci wykonywały ze swoich ciał rzeźby, były marionetkami, a nauczone teksty posłużyły do ćwiczeń mówienia tekstu na emocjach.
Na zakończenie rozmowa o planach po tej miejmy nadzieję krótkiej przerwie.