Niemal pod każdą szerokością geograficzną w bajkach odnajdujemy tęsknotę człowieka za tym, co dobre i piękne. Dzieci zrzeszone w Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci starają się budować MOST BRATERSTWA : M– przez modlitwę, O– przez ofiarą, S– przez służbę innym, T– przez twórczość’. Dzisiaj klasy drugie przygotowały na modlitwę poranną bajkę z Ameryki Południowej o Papużce Klementynce. Jak zawsze w bajce najważniejsze jest to, czego ofiarna bohaterka z dżungli chciała nas nauczyć. Wszyscy modlili się dziesiątką różańca za polskie, urszulańskie misjonarki. Szczególnie za s. Wacławę, Barbarę i Bogusławę pracujące w Ameryce Południowej oraz za s. Ksawerę i Krystynę z Afryki.