Wiedzy na temat zasad zachowania w drodze do i ze szkoły nigdy dosyć, dlatego klasa 2a odbyła dziś lekcje w ramach ogólnopolskiej  kampanii „Dobrze Cię widzieć”. Uczniowie powtórzyli sobie wiadomości na temat bezpieczeństwa i uważności na innych.  Trzeba przyznać, że drugoklasiści wspaniale uczestniczyli w zajęciach i pokazali, że doskonale orientują się w temacie. Mamy nadzieję, że od dziś będą jeszcze bardziej stosowali zasady bezpiecznego zachowania na drodze oraz nie będą stwarzali zagrożenia dla innych. By poprawić ich bezpieczeństwo i widoczność każdy otrzymał kamizelkę, dzięki której dobrze będzie go widać.