Zachęcamy Rodziców (Opiekunów prawnych) do zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce:  /czytaj pdf/

Zamieszczamy również wspólny list szefów MEN, MI i GIS:  /czytaj pdf/