W piątek uczniowie klasy 3a wzięli udział w ciekawym ćwiczeniu, które doskonaliło ich umiejętności ortograficzne oraz sprawność fizyczną. Okazuje się, że dyktando może być zabawne, jeśli jest „bieganym” dyktandem. Zadaniem uczestnika każdej drużyny było dobiec do kartki z tekstem, zapamiętać wybrany fragment, w tym wyrazy z trudnościami ortograficznymi, wrócić i zapisać wspólnie zdania. Taki sposób utrwalania zasad ortograficznych bardzo się wszystkim spodobał.