Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas IV i V do udziału w szkolnym konkursie
z języka angielskiego „Running dictation”. Pierwsza edycja konkursu odbędzie się 18.01.2021 r. o godzinie 8.00.

W konkursie biorą udział pary. Polega on na jak najszybszym dobiegnięciu do tekstu, przeczytaniu i zapamiętaniu wybranego fragmentu, przybiegnięciu do drugiej osoby z pary, podyktowaniu jej zapamiętanego fragmentu, w brzmieniu identycznym, jak w oryginale. Liczba podbiegania do tekstu celem sprawdzenia poprawności zapisu nieograniczona.
Po połowie tekstu następuje zamiana ról, tak, by wszyscy brali udział w zabawie.
Po ukończeniu dyktowania i zapisywania przez trzy najszybsze pary odbędzie się komisyjne sprawdzenie prac.
W konkursie liczy się zaangażowanie, umiejętność pracy zespołowej i oczywiście dobra pamięć.

Chętni uczniowie są proszeni o zapisy w dokumencie otwartym: https://utn.pl/5bxTj
lub u Pań Pauliny Cichoń-Kołoda i Edyty Soczyńskiej. Serdecznie zapraszamy!