Od wczoraj w naszym szkolnym gabinecie opieki profilaktycznej i pomocy przedlekarskiej pracuje pielęgniarka szkolna, dlatego już dzisiaj rozpoczęły się profilaktyczne badania lekarskie uczniów klas trzecich, tzw. bilans dziesięciolatka.
Cieszy nas obecność p. Pielęgniarki, która zapewni uczniom naszej szkoły podstawową opiekę zdrowotną. Gabinet będzie czynny 2 razy w tygodniu.