Listopad to miesiąc zadumy, w którym nawiedzamy cmentarze, wspominając zmarłych. Dzisiaj klasa 5b wraz z panem Mateuszem Dąbrowski, panią Anetą Daruk i panią Małgorzatą Szponar odwiedzili Cmentarz przy ulicy Lipowej. Wyjście zorganizowane zostało w ramach innowacji pedagogicznej „Literacki Lublin”. Założeniem tegoż programu jest poznanie miasta w oparciu o życie literatów z nim związanych.

Na cmentarzu znajduje się urna z ziemią z miejsca, w którym zginął Józef Czechowicz – najsłynniejszy poeta związany z Lublinem. Pod kolumbarium został odczytany wiersz „Cmentarz lubelski” oraz krótki biogram twórcy. Uczniowie uprzątnęli wypalone znicze oraz zwiędłe kwiaty, zmówili także pacierz za duszę literata, wspominając „woń jego cnót”. Kolejnym punktem realizacji programu „Literacki Lublin” będzie lekcja muzealna w Muzeum Józefa Czechowicza. Poniżej wiersz „Cmentarz lubelski”.

Zegary, twarze nocy niewesołe,
hasło podają: północ, północ!
Dołem
place konopne, lniane,
ulice – długie mroku czółna,
lamp łańcuchami spętane.
U krańca Lublina czworokąt czarny,
szumem poemat wiatrów skanduje.
Klony, brzeziny, kasztany, tuje
obsiadły wyspę umarłych.
Aleje głuche mamrocą nocą, jak rynny.
Blask blady gwiazdy samotnej opiera się o cień,
o bluszcz, żałobny barwinek,
paprocie.
Krzyże z marmuru, anioły brązowe srogo
stanęły na piersiach trumien.
Pieje kogut.
Napisy z bramy cmentarza w pamięci zakarbuj, zatnij:
„Oto teraz w prochu zasnę – z prochu wstanę w dzień ostatni…”