Uczniowie klasy 8b uczestniczyli dziś w warsztatach ekonomicznych „Sok pomarańczowy a dezinformacja. Co mają wspólnego?”. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, czym jest dezinformacja i co wspólnego ma z sokiem pomarańczowym, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nas w mediach społecznościowych, poznali także pojęcie higieny cyfrowej i sposoby na jej zachowywanie. Uczniowie dowiedzieli się również, dlaczego warto odróżniać fakt od opinii, być czujnym na clickbaity, boty i catfishing.

Uczniowie klasy 8a uczestniczyli w zajęciach „Twoje pieniądze”. Poznali pojęcie pieniądza i jego historię, dowiedzieli się, co to jest budżet, dochód, wydatki stałe i zmienne.

Warsztaty zostały prowadzone w ramach Projektu BAKCYL.

Celem projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości. Projekt jest częścią jednego z największych programów pozaformalnej edukacji finansowej w Europie – „Bankowcy dla Edukacji”.

Ekonomia jest fajna!