dav

W dniach 25-26 września w sklepach na terenie całej Diecezji Lubelskiej odbyła się XVIII Ogólnopolska Zbiórka Żywności pod hasłem „Tak, pomagam”.
Nasi Uczniowie z koła charytatywnego wzięli w niej czynny udział, zachęcając klientów sklepu do wspierania najuboższych poprzez zakup trwałej żywności. Produkty zebrane podczas zbiórki trafiły do najbiedniejszych i potrzebujących: bezdomnych, chorych i bezrobotnych,…. Z uwagi na pandemię i ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne do zbiórki przystąpiła bardzo ograniczona liczba wolontariuszy. Tym bardziej dziękujemy Uczniom naszej szkoły za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc. Taka postawa jest godna naśladowania.