29 września ruszamy z modlitwą uwielbienia w naszej kaplicy przy ul. Narutowicza 8.

Modlitwa będzie odbywać się w czwartki o godzinie 19:15 (wejście i wyjście przez furtę klasztorną)

Zapraszamy do wspólnej modlitwy, stawania przed Panem Eucharystycznym, który pragnie królować w naszych domach, wspólnotach, w naszej szkole i całej naszej Ojczyźnie.

Zapraszamy do włączenia się we wspólnotę modlitwy.
Razem zanośmy Panu nasze uwielbienie i zawierzenie wszystkich naszych spraw.