Dnia 23 września 2014 r. klasa 5a uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy: Czy wiemy, po czym chodzimy? Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego glebę można nazwać szlachetną rdzą ziemi, zostali zapoznani z budową najważniejszych gleb występujących w Polsce oraz podstawowymi analizami wykonywanymi w laboratoriach gleboznawczych. Zajęcia zakończyły się konkursem dotyczącym zdobytej wiedzy.