W klasie 2a realizowana jest innowacja pedagogiczna Czytam z klasą lekturki spod chmurki. Uczniowie biorą udział w V edycji międzynarodowego programu wspierającego rozwój czytelnictwa – Na tropach dobroczynności. Celem innowacji jest nie tylko w atrakcyjny sposób omówienie czytanej lektury, ale również pielęgnowanie w uczniach dobroczynności. W ramach I modułu uczniowie klasy 2a omówili lekturę „Wścibscy” D. Gellner. Wykonali szereg zadań utrwalających przeczytany tekst, m.in. stworzyli „lekturę na lince”, przygotowali ciekawą sesję fotograficzną z wieloma rekwizytami, a także zorganizowali klasową akcję „anioły”. Uczniowie już wiedzą, że bycie dobrym dla innych pomaga w życiu.