Tegoroczne rozważania adwentowe pomogą przybliżyć nam Trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej – Ducha Świętego. W pierwszej części, poprzez historie z życia postaci biblijnych poznamy dary Ducha Świętego. Natomiast w drugiej części, na przykładzie ludzi bardziej nam współczesnych, przekonamy się, jak działa Duch Święty, jak Jego dary mogą owocować w życiu tych, którzy pozwolą Mu się prowadzić. Zwieńczeniem naszych rozważań będzie osoba Matki Najświętszej, która jako pierwsza z ludzi została w pełni przez Ducha Świętego ukształtowana. W sposób doskonały otwarta na Jego działanie, z pewnością jest dla nas wzorem życia z Trzecią Osobą Boską. Prorok Izajasz pisze tak: „Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej”. Jesse, o którym mówi Izajasz był ojcem Dawida, króla Izraela. Z tego rodu wyszedł oczekiwany przez Izraelitów Mesjasz. On jest odroślą z pnia Jessego. I to na Nim – jak pisze prorok – spocznie Duch Pański ze wszystkimi darami. Czytaj więcej