Dziś kolejny dar i postać.Jest w Starym Testamencie historia Gedeona, który żył w czasach, gdy Izraelici byli gnębieni przez Madianitów. Ludzie ci rabowali wszystko, nie pozostawiali Izraelitom niczego. Gedeon wiedział, że trzeba to zmienić, że ktoś musi się sprzeciwić. Ale kto stanie na czele? Przecież nie on, słaby i strachliwy. Gedeon nie znajdował w sobie odwagi i męstwa. A poza tym myślał: „Dlaczego Bóg nam nie pomoże? Dlaczego Bóg opuścił Izrael? Kiedyś nas wyzwolił od faraona, a teraz…?Wystraszony Gedeon, próbuje zadbać o siebie i najbliższych, gromadzi zboże, aby je ukryć prze prześladowcami, gdy nagle pojawia się jakiś tajemniczy nieznajomy. Posłuchajcie, co mówi o tym Biblia: „Gedeon młócił zboże, aby je ukryć przed Madianitami, gdy ukazał mu się Anioł Pana. „Pan jest z tobą, dzielny wojowniku!” – powiedział. Odpowiedział mu Gedeon: „Wybacz, panie mój! Jeżeli Pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Gdzież są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nasi ojcowie, mówiąc: >>Czyż Pan nie wywiódł nas z Egiptu?<<. a teraz Pan nas opuścił i oddał w ręce Madianitów". Wtedy zwrócił się ku niemu Pan: "Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Czyż nie Ja ciebie posyłam?" ... Czytaj więcej