Dziś przyjrzymy się dwóm kolejnym darom Ducha Świętego: darowi rozumu i darowi rady.Dar rozumu czasami jest mylony z darem mądrości. Wczoraj słyszeliśmy, że dar mądrości pomaga patrzeć na świat, na ludzi oczami Pana Boga. Dar rozumu natomiast pomaga rozumieć to, co mówi Pan Bóg. Co to oznacza?Kiedy słuchasz Słowa Bożego, to czujesz, że Bóg mówi do Ciebie, rozumiesz Jego słowo i wiesz, jak zastosować je w życiu. Nie zawsze jednak tak jest…W Biblii znajdziemy historię Abrahama, któremu pod dębami Mamre ukazał się Bóg w postaci trzech ludzi. Może byli to Aniołowie, może Trójca Święta…? W każdym razie Abraham zwraca się do nich: „Panie”. Posłuchajcie, co patriarcha usłyszał: „Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham dostrzegł trzech ludzi idących naprzeciw. Wyszedł im na spotkanie, a oddawszy im pokłon, rzekł: „O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej”. Abraham poszedł do namiotu Sary i rzekł … Czytaj więcej