Taki tytuł nosi projekt warsztatów interdyscyplinarnych, w których uczestniczą uczniowie klasy 2a. Celem wspólnych spotkań jest zachęcenie młodych odbiorców do artystycznego eksperymentowania oraz zaspakajania dziecięcej ciekawości. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w MDK „Pod Akacją”. Podczas spotkania uczniowie podzieleni na dwie grupy pracują w pracowniach plastycznej oraz muzycznej. Połączenie zabawy z edukacją, rozwijanie inwencji i kreatywności to główne cechy opisujące dzisiejsze zajęcia. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie.