Uczniowie klas I – III mieli możliwość uczestniczenia w niezwykłym spotkaniu z historią. Po raz kolejny zawitał do nas tata Krzysia i Zosi – prof. dr hab. Maciej Münnich (Dyrektor Instytutu Historii KUL). Dnia 13 listopada 2014 r. zajęcia dotyczyły oczywiście rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Żywe słowo, poparte obrazem, przeniosło naszych młodszych uczniów w ten niełatwy dla Polski czas. Kolejna karta historii naszej Ojczyzny stała się nam bliższa i bardziej znana.
Przy okazji zapraszamy do wysłuchania wywiadu z państwem Münnich o wychowaniu patriotycznym.