W pierwszy piątek w Wielkim Poście s. Lidia z klasą II a przygotowała rozważania Drogi
Krzyżowej. W ciszy i skupieniu dzieci łączyły się z Panem Jezusem, który z miłości do nas
podjął krzyż i cierpienie.