Kolejny dzień przygotowań do inauguracji roku szkolnego 2019/2020 za nami. Dzisiaj miało miejsce spotkanie nauczycieli, podczas którego odbyli cykl szkoleń z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomocy osobom pokrzywdzonym oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Prezentowano również analizę wyników egzaminu ósmoklasisty. Dodatkowo nauczycielom, którzy uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego, zostały wręczone akty nadania.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.