Wrzesień to czas powrotu do szkoły, ale też powrotu do dni, kiedy Polska – nasza Ojczyzna przed laty walczyła o wolność i niepodległość. Dnia 19 września 2014 r. klasa 6b w ramach wycieczki do Warszawy odwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczniowie mieli możliwość zetknąć się z prawdziwą historią Polski i oddać hołd ludziom, którzy zginęli za wolność i za Warszawę. Ekspozycja przedstawia walkę i codzienność powstania na tle okupacji, poprzez ukazanie złożonej sytuacji międzynarodowej, aż po powojenny terror komunistyczny i losy powstańców w czasach PRL. Muzeum wykorzystuje nowoczesne techniki audiowizualne, które pozwalają w sposób inspirujący mówić o historii i patriotyzmie. Drugą lekcją historii było zwiedzanie Zamku Królewskiego. Szóstoklasiści zobaczyli sale, wystawy i kolekcje zamkowe. Zaczerpnięte wiadomości są bazą dla szkolnych lekcji historii i formacją patriotyczną uczniów naszej szkoły, którym drogi jest Bóg, Honor i Ojczyzna.