Na ostatnich zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w klasie
4b mieliśmy okazję podsumować wszystkie dotychczas poznane działania
metodą pisemną. Do tego celu posłużyły nam 10-ścienne kostki do gry.
Naszym zadaniem było stopniowe umieszczanie w przygotowanych wcześniej
kratkach wylosowanych cyfr tak, aby otrzymany wynik działania był
odpowiednio najmniejszy lub największy. Poza trenowaniem obliczeń
pisemnych mieliśmy świetną okazję rozwijania umiejętności myślenia
strategicznego. Towarzyszyło nam dziś wiele pozytywnych emocji – nauka
poprzez zabawę to jest to! 🙂