Pielgrzymką do Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy, dzieci klas trzecich zakończyły swój Biały Tydzień. Był to dzień dziękczynienia  Panu Bogu za dar Pierwszej Komunii św. Po wspólnej Eucharystii dzieci z białymi różami, wierszem i piosenką dziękowały Rodzicom za życie i całe dobro ciągle im świadczone. Rodzice dziękowali Księdzu i Siostrze za przygotowanie dzieci do tego pięknego spotkania ze Stwórcą. Słowa podziękowań należą się także Rodzicom za ich otwartość, współpracę , wielkoduszność i świadectwo pięknego życia ewangelizującego dzieci każdego dnia. Niech we wszystkim Bóg będzie uwielbiony.