W klasie 5a przez dwa dni obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Rozpoczęliśmy od
wtorku, wspólną zabawą w LaserCity, a potem uzupełniliśmy kalorie
smaczną pizzą. W piątek dziewczynki złożyły życzenia chłopcom i wręczyły
pamiątkowe, własnoręcznie zrobione kartki.