1 czerwca z okazji Dnia Dziecka klasa 7 a udała się do Instytutu Pamięci Narodowej.
W siedzibie Oddziału IPN, w kilku różnych miejscach na zewnątrz i wewnątrz mogliśmy wziąć udział w wielu interesujących aktywnościach. Nasi uczniowie najwięcej czasu spędzili z funkcjonariuszami Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy dzielili się
z tajnikami pracy w SG oraz prezentowali sprzęt i wyposażenie używane podczas służby. Dużą popularnością cieszyły się także warsztaty z grupą szkoleniową „Partyzanci Lubelszczyzny”. Jej przedstawiciele pokazywali nam techniki przetrwania w lesie oraz trudnych warunkach terenowych: pozyskiwania i uzdatniania wody do spożycia, zdobywania
pożywienia, rozpalania ognia czy budowania schronień. Na parkingu przed Archiwum IPN zostały zaprezentowane stroje, artefakty i uzbrojenie polskie z XVII i XX w. Była to okazja do wysłuchania opowieści o polskich, sarmackich tradycjach, dziejach oręża polskiego czy też przedmiotach kultu religijnego. Swoje stanowisko zorganizowali rekonstruktorzy
ze „Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Wrzesień 39”. Mogliśmy przyjrzeć się bliżej wyposażeniu armii polskiej w II RP, zarówno broni jak i systemom łączności. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się przedwojenna sanitarka i motocykl sokół. Na zakończenie udaliśmy się na pyszne lody. To był wspaniały, pełen wrażeń i atrakcji dzień!